EnglishGermanRussianTurkish

UVC FAN

Bilgi Alın

Bize kolaylıkla ulaşıp bilgi alın.

Çoklu Sipariş Oluştur

Firmanız için sipariş oluşturun.

UV Dozu Nedir? Işınlama Dozu Nedir ?

Menü

UV Dozu Nedir? Işınlama Dozu Nedir ?

Işık kaynağının gücü ve örneğe uzaklığı yardımıyla örnek üzerindeki UV ışık akısı hesaplanır (~örneğe ulaşan toplam UV optik güç/yüzey alanı) ve genelde W/m2 birimi ile ifade edilir. Işık akısını uygulama süresiyle çarparak, örneğin aldığı toplam UV dozunu (birim alan başına uygulanan UV enerji miktarını) J/m2 biriminde hesaplayabiliriz. Bakteri veya virüs kaplı bir yüzeyde belirli bir log indirme faktörünü elde etmek için gerekli UV doz miktarını belirlenmesi önemli bir araştırma konusudur.

Hangi optik güce sahip UV kaynağının seçileceği, UV ışık kaynağının ya da  kaynaklarının ne kadar mesafeden ve ne kadar süre boyunca uygulanması gerektiği UV dezenfeksiyon verimini belirliyor. Dezenfeksiyon süreci boyunca yüzeydeki/örnekteki mikrop sayısı zamanla üssel olarak (katlanarak) azalıyor. Dezenfeksiyon başarısını ölçmede genel olarak işlemden sonra, başlangıçtaki mikropların ne kadarının elimine edildiği incelenir. Bunun için genelde sonuçlar logaritmik olarak karşılaştırılır. Örneğin log-1 indirgeme, işlem sonucu örnekteki mikropların %90’nın elimine edildiğini, sadece %10’nun canlı kaldığını belirtir. Benzer şekilde log-2, log-3, ve log-4 indigeme de sırasıyla  %99; %99,9; ve %99,99 oranında dezenfeksiyon oranlarını gösterir. (10 kat azalıyorsa 10=101’in logaritması 1, 100 kat azalıyorsa 102’nin logaritması 2, 1000 kat azalıyorsa 103’ün logaritması 3.)

 

Her UV ışınım kaynağının, bir kısmı UV-C bölgesinde olduğu gibi yayılan bir elektrik girişi vardır. UV-C bölgesinde yayılan radyasyonun% 90’ı 254-275nm’de, dezenfekte edici dalga boyu. Bu, yayılan güç olarak bilinir. Yayılan güç aynı zamanda verici tarafından birim zaman başına verilen enerjidir.

 

Yoğunluk olarak da adlandırılan radyasyon akısı yoğunluğu (µW veya mW), yüzey alanı birimi başına yayılan güçtür. Elde edilmek miktarda doz, Lambanın cihazda optimum sayıda ve güçte kullanımı ve Işık kaynağının dezenfekte edilecek nesneden uzaklığı ile karar verilir.

 

Radyasyon akısı yoğunluğu / şiddeti saniye cinsinden zamanla çarpılırsa, sonuçta elde edilen rakam UV dozu / radyasyon dozu olur.

UV Dozu (mWs / cm²) = Yoğunluk (mW / cm²) x Süre

 

Radyasyon gücü arttıkça ve ışınlama süresi uzadıkça dezenfeksiyon etkisi de artar.

Ölümcül doz nedir?

UV radyasyonunun “ölümcül dozu”, hücrenin üreme kabiliyetini kaybettiği, etkisiz hale getirildiği ve kendi kendini tamir etme mekanizmalarının yok edildiği neredeyse tüm mikroorganizmalar için bilinir. Farklı hücre yapıları nedeniyle, ölümcül doz değişir. Patojenler, mikroplar ve mayalar UV-C’ye karşı son derece hassastır. Bazı küfler ve mantarlar daha yüksek bir doz gerektirir. Bu, herhangi bir dezenfeksiyon rejiminde mutlaka dikkate alınmalıdır.

 

Herhangi bir UV dezenfeksiyon rejiminin temeli, dezenfeksiyon ekipmanının tasarımı veya uygun radyasyon kaynaklarının seçimidir. Bir yayıcının çalışma ömrünün sonunda, ayarlanan ışınlama süresinde sprcified dezenfeksiyon gücünü sağlamak için hala yeterince yüksek bir UV dozu olmalıdır. Ölümcül doz mikroorganizma ve hücre yapısı / hücre tipine göre farklıdır. Patojenik mikroplar UV-C’ye karşı çok hassastır ve çok hızlı bir şekilde yok edilir. Küf sporları daha yüksek bir UV dozu gerektirir. Örneğin, uygulamada, yoğurt kapları için folyoların kapatılması için 2 saniye içinde% 99.5 ila% 99.9 arasında bir mikrop azalması elde edilir. (Bunun için tercih edilecek sistemin Ekinlik Test Raporuna bakın)

 

% 99,9 Dezenfeksiyon İçin Tipik Ölümcül Doz Tablosu